Anders Naar Kinderen Kijken

Een leergang Systemisch Waarnemen voor leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet-onderwijs, over de boven en ondergrondse interacties tussen leerlingen en leerkrachten in de klas. Sta je voor de klas, of werk je met de klas en merk je hoe bijzonder kinderen en leerlingen zijn?
Heb je zin om hierin een verdiepingsslag te maken?
Je weer verbonden te voelen bij je oorspronkelijke keuze voor het vak?

Vragen van een leerkracht in deze tijd
Als leerkracht wil ik me bezig houden met waar het om gaat; de kinderen. Er zijn tegenwoordig veel eisen van buitenaf waaraan ik moet voldoen. Het gaat daarbij om telkens veranderend beleid en ook om steeds mondiger wordende ouders.

  • Hoe kan ik daarmee omgaan?
  • Hoe verdeel ik mijn tijd zodat ik weer toekom aan de kinderen?
  • Hoe kunnen wij als team daar antwoord op geven?

Ieder kind is uniek en heeft eigen vragen, de gestandaardiseerde toetsen brengen dat niet in beeld. Is er een methode of gereedschap waarmee dat wel kan, zonder dat dit nog eens extra werkdruk oplevert?

Elke ouder vindt haar/zijn kind speciaal en bijzonder en wil dit door mij als leerkracht bevestigd zien. Hoe kan ik daaraan tegemoet komen? Ik heb immers een groep van 25 heel speciale leerlingen.

Het ANKK gereedschap
Met ANKK krijg je handvaten en gereedschap om op deze en andere vragen antwoorden te vinden. Het gaat hierbij dus niet om standaard oplossingen maar om de kennis en vaardigheid situationeel inzicht op te doen en daar naar te handelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van:

  • Systemisch waarnemen
  • Houdings aspecten, interpersoonlijke competenties
  •  Van oud naar nieuw denken, jezelf en daardoor kinderen leren de samenhang der dingen te zien

Hetgeen aangeboden wordt in deze leergang is praktisch en direct toepasbaar. Dus geen uitgebreide studie of huiswerk maar aan de slag met concrete situaties die leiden tot zichtbare resultaten.

Van Opbrengst Gericht Werken naar Opbrengst Bewust Werken en Handelen
Dit betekent een diepere kijk en ruimere handelingsopties, opbrengst gericht werken (OGW) wordt van buitenaf o.a. door regeringseisen opgelegd en voelt als een dwang, terwijl opbrengst bewust werken (OBW) een ruimte scheppende en vrije houding is waardoor ieder kind de kans krijgt om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen en te ontplooien.

  • Zo grenzen aangeven dat er geen conflict maar juist harmonie ontstaat
  • Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de diverse rollen (ouders, kinderen, leerkrachten)
  • Bij kinderen eruit halen wat er in zit door activering van hulpbronnen
  • Je ervaart weer ruimte en tijd

Jij weet hoe bijzonder kinderen zijn. Weet jij ook hoe bijzonder jij voor kinderen bent?

Bent u als schoolleider geïnteresseerd in ANKK? Kijk dan bij Team Training voor meer informatie. Voor individuele personen is er een Open Training beschikbaar.

Comments are closed.